Övrigt

Vilka par har lägst risk att skiljas?

Ju äldre paret är då de träffas, desto lägre är risken för skilsmässa.

Enligt en stor studie av 160 000 par gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det ett par saker som minskar risken för en skilsmässa.

  1. För det första ska du vänta med att bilda par tills du fyllt 30 år. Ju äldre ni är när ni träffas, desto lägre är risken att ni kommer att skiljas.
  2. Risken för skilsmässa minskar även om ni är jämnåriga. Under studieperioden hade vart fjärde par där åldersskillnaden var mer än 10 år skilt sig.
  3. Att ha samma utbildningsnivå minskar också risken. Om paret är högutbildat minskar risken ytterligare.
  4. Risken för skilsmässa är lägst för par där antingen båda är födda utomlands eller i Sverige (med föräldrar som är födda i Sverige). Om man är födda i olika länder ökar risken.

SCB fann även att andelen skilsmässor var lägst i yrkesgruppen ”Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk” och högst bland dem som arbetade inom yrkesgrupperna ”säkerhetspersonal” (t ex brandman, väktare, m.m.). Det var även högt inom ”Kök och restaurang”, ”Service”, ”Bygg, fabrik och gods” samt ”Renhållnings- och återvinningsarbete”.

Om författaren

Anton

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar