Hur går en skilsmässa till?

Varje år görs cirka 24 000 skilsmässor i Sverige (ca 47 000 gifter sig). Det visar statistik från SCB. En skilsmässa är sällan lättsam i avseendet att man bryter upp från en person man älskat eller fortfarande älskar. Kanske finns det också barn med i bilden, de personer man minst av alla vill såra. 

Första steget är att ta beslutet om att skiljas. Som par behöver man dock inte vara överens – det räcker att en vill skiljas. Om man har barn behöver man ta en del beslut rörande dem, såsom hur deras framtida boendesituation ska se ut och hur och när de ska umgås med respektive förälder. I de fall man som par inte alls kan komma överens, kan det exempelvis bli frågan om en vårdnadstvist.

När man vet hur man vill ha det så är det dags att ansöka om skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det heter på advokatspråk. 

Så går en skilsmässa till – steg för steg

    1. Skilsmässoansökan till Tingsrätten

En skilsmässa inleds med att en av eller båda makarna skickar in en skilsmässoansökan till Tingsrätten. Detta kallas att ansöka om äktenskapsskillnad. 

Det är tingsrätterna i Sverige som är den instans som beslutar om skilsmässor / separationer. Alla har rätt att skilja sig, men beroende på ens situation kan det vara olika krångligt att ta olika lång tid.

Ansökan kan se enkel ut vid första anblick, men det krävs att man har bra koll på vilka saker man ska ta ställning till, så att allt blir rätt. Det går att göra ansökan utan jurist eller utan advokat, men det kräver att man läser på ganska ingående. Många orkar inte sätta sig in i juridiken under en skilsmässa, då det ofta är mycket påfrestande och det är andra saker man måste tänka mer på, t ex barnen och boendesituationen. Privat juridisk rådgivning är väldigt dyrt, men det finns långt billigare alternativ som gör skilsmässan enkel och smidig genom att upprätta alla handlingar som behövs. Det enda du behöver göra är att fylla i ett antal frågor online på deras hemsida. Dokumenten skickas hem för påskrift.

(För homosexuella finns det två olika former av skilsmässoansökan beroende på när äktenskapet / partnerskapet ingicks.)

Därefter skickas alla dokument in till den tingsrätt ni tillhör. Om det inte krävs en så kallad betänketid tar tingsrätten direkt beslut i frågan, ofta inom ett par veckor. Därefter meddelas dom, och ni är skilda. I komplicerade fall kan dock dyr advokathjälp vara oundviklig.

    2. Ges eventuell betänketid

Om bägge parterna vill skiljas ska skilsmässan kunna beviljas nästan direkt, men ibland får man en så kallad betänketid i syfte att förhindra det som bedöms kunna vara en förhastad skilsmässa.  

    3. Bodelning och bodelningsavtal 

I samband med en skilsmässa, eller vanligare efter den, måste man även dela upp sina gemensamma tillgångar. Detta görs genom en så kallas bodelning.

En gemensam bodelning är en obligatorisk del av skilsmässoprocessen. Enkelt förklarat innebär bodelningen att makarna, som nu alltså går skilda vägar, delar upp den gemensamma egendomen mellan sig. För att bodelningen överhuvudtaget ska vara giltig måste ett bodelningsavtal upprättas. 

Att fylla i pappren för att ansöka om skilsmässa brukar upplevas som relativt okomplicerat, i vissa fall kan skilsmässan vara avklarad inom loppet av ett par veckor. Att skriva bodelningsavtal tycker många däremot är betydligt krångligare. Som med alla juridiska dokument är det viktigt att alla bitar är på plats för handlingarnas giltighet. 

Det vanligaste är att bodelningen görs direkt efter skilsmässan. Denna kan dock göras både under och ett par år efter att skilsmässan gått igenom. Många föredrar att ha det snabbt avklarat. 

Under bodelningen går makarna – och gärna tillsammans med en jurist – igenom vem som har rätt till vad. Vad äger man och vilka skulder har man? Tillgångarna sammanställs och ett avtal upprättas där det tydligt framgår vem som ska ha vad. Normalt sett delas tillgångarna lika mellan makarna.

Var och en av parterna måste fortfarande ta ansvar för sina egna skulder. Eventuella gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord reglerar vad som är enskild egendom och vad som därmed inte ska omfattas av bodelningsavtalet. Observera att bodelningen måste vara skriftlig för att vara giltig. 

     4. Äktenskapsförord förenklar skilsmässan

Ett äktenskapsförord spelar stor roll vid skilsmässa och mer specifikt bodelningen. Det är ett juridiskt dokument som blivande eller faktiska makar omsorgsfullt borde överväga att upprätta. Om den ena parten exempelvis är delägare i en släktgård kan egendomen skrivas in som enskild egendom i äktenskapsförordet och på så sätt förbli just dennes egendom vid skilsmässa.

Det är av vikt att äktenskapsförordet är tydligt utformat – eventuella frågetecken gör att frågetecken också uppstår vid bodelningen. Även inför upprättandet av denna handling kan det vara en bra idé att söka juridisk rådgivning och hjälp. 

Skilsmässa är ju inte direkt det första man tänker på inför ett nytt äktenskap. Mycket kan förändras i livet och plötsligt står man inför en skilsmässa, trots allt. I ett sådant läge kan ett äktenskapsförord underlätta för bägge parterna. 

     5. Skickas till Skatteverket

Det skriflitiga bodelningsavtalet ska därefter skickas till Skatteverket för registrering. 

(För mer information och juridisk hjälp med exempelvis Bodelningsavtal, kan ni besöka Lavendla.se).

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar