Övrigt

Ekonomi i samband med Skilsmässa

Utöver de känslomässiga påfrestningarna som oftast uppstår i samband med skilsmässa, är även den ekonomiska omställningen en faktor som spelar in och bidrar till att processen kan upplevas som extremt smärtsam och jobbig. Skilsmässa är för de flesta en stor ekonomisk omställning, därför kan det vara viktigt att känna till saker man kan göra för att för att se till att övergången till det nya livet blir så lätt och smidigt som möjligt.


En av de vanligaste ekonomiska frågorna i samband med skilsmässa har att göra med gemensamma tillgångar. Ett tips är att så snart som möjligt upprätta en skriftlig bodelning, vilket registreras hos Skatteverket. Utgångspunkten är att paret delar lika på tillgångarna som de äger, efter avdrag för eventuella skulder. Undantag gäller om allt man har är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor vid gåva, eller i testamente – annars ska bodelning göras. 

Den här uppdelningen görs inte enbart på saker som införskaffats under äktenskapet utan även saker som ägdes av dig eller din partner innan giftermålet. Med andra ord delas allt lika och inkluderar saker så som bostad, fordon och pengar i form av likvida medel eller värdepapper osv. Det är inte ovanligt att par har svårt komma överens om just uppdelningen av tillgångarna vilket gör att många ofta söker sig till en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Till skillnad från tillgångar, delas däremot inte nödvändigtvis lån och skulder lika. Det som gäller är att personen som står på lånet fortfarande är den som har ensamt betalningsansvar. Detta innebär alltså att du tekniskt sett inte har någon skyldighet att betala av på lån som enbart din partner står på. Har ni dock gemensamma lån har båda fortsatt betalningsansvar för skulderna.

Även om många går igenom en personlig kris vid skilsmässa kan det vara lönt att reda ut praktiska saker så fort som möjligt. Den största frågan rör oftast gemensam bostad med bolån. Ibland är det möjligt att teckna ett nytt lån genom att lösa det gamla och sedan köpa ut partnern, förutsatt att den ena partnern ska bo kvar.

Ibland uppstår problem med denna process om exempelvis den ena partnern har en lägre inkomst och hen inte kan låna tillräckligt för att köpa ut sin partner eller lösa det gemensamma lånet. I dessa fall är det bäst att höra med banken för att se om de kan hitta en lösning för lånen.

En punkt som även är viktig att se över är försäkringar. Ibland kan man behöva ta bort sin partner som förmånstagare i försäkringar om de exempelvis står på dig. Detta sker inte alltid automatiskt och vid dessa tillfällen innebär det att din gamla partner får pengarna om något skulle hända dig.

Det är en god idé att göra upp en budget för din ekonomi efter skilsmässan. För de flesta innebär övergången från delat boende till ett eget att du måste täcka fler kostnader på egen hand. Därmed kan en egen upprättad budget vara värdefull för att hantera din ekonomi efter en skilsmässa.

Om författaren

Andreas Johansson

Mitt namn är Andreas och jag är en av initiativtagarna till denna portal. Förutom min egna skilsmässa - en komplicerad med två små barn - jobbar jag dagligen med att hjälpa personer i komplicerade relationer. Det är även andra personer som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter här på sidan.

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar