Innan skilsmässan

Skilsmässa för homosexuella

Sedan 1995 har samkönade par i Sverige kunnat ingå ett så kallat registrerat partnerskap. Den 1 maj 2009 togs dock ett riksdagsbeslut om en förändring i äktenskapslagstiftningen som gjorde att alla äktenskap från detta datum är helt könsneutrala. Detta betyder att samkönade par i Sverige idag både har ingått registrerade partnerskap och ”vanliga” äktenskap.

När det kommer till skilsmässa så skiljer sig inte själva ansökningen åt, när det kommer till vad som ska anges etc. Däremot sker ansökan om skilsmässa/upplösning av registrerat partnerskap på olika blanketter beroende på om ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap har ingåtts.

Behöver ni hjälp med skilsmässoansökan? På Digitaliseringsinitiativet.se görs alltid en manuell avstämning så att ni får rätt blanketter.

 

Om författaren

Anton

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar