Övrigt

Hur snabbt kan jag skilja mig?

 

Hur långt tid tar det egentligen att gå igenom med en skilsmässa? Det finns två faktorer som påverkar tiden för en fulländad skilsmässa. Beroende på hur situationen ser ut kring just er skilsmässa och tingsrättens handläggningstid kan det variera en aning när det kommer till att gå igenom med en skilsmässa.

Det finns ett begrepp som kan vara bra att känna till och det är nämligen betänketid. Betänketid är en 6 månaders väntetid och det är den tid som måste löpa innan en skilsmässa kan vinna laga kraft. Alla par som önskar skilja sig har dock inte denna betänketid förbundet med deras skilsmässa. Det finns två omständigheter som bidrar avgör om ni måste genomgå en betänketid eller inte. Om du och din partner är oense om skilsmässan tillämpas betänketiden. Om ni tvärtemot är överens men har barn som är 16 år eller yngre tillämpas det återigen en betänketid på 6 månader till ert fall.

Man kan dock kringgå denna betänketid. Om ni som ett par har bott isär i minst två år kan ni skicka in ett särlevnadsintyg tillsammans med er ansökan. Intyget måste signeras av två personer nära er.  På detta vis slipper ni betänketiden på 6 månader oavsett om ni har barn eller är oense.

Hur snart kan man då gå igenom med en skilsmässa om man inte har en betänketid? Det kan variera mellan några veckor till några månader beroende på säsong. Under sommaren brukar det vanligtvis ta lite längre tid att få ens skilsmässa att gå igenom då det är semestertider och tingsrätten då har en hög belastningsgrad. Om man då även är ense om en skilsmässa kan detta påskynda processen. Vid oense är det sällan skilsmässan går igenom under två månader.

Om författaren

Lenia

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar