Övrigt

Skilsmässa mitt i Pandemin – Vad nu?

I början av coronavåren förutspådde flera psykologer att antalet skilsmässor riskerade att öka till följd av pandemin. Statistik från domstolsverket visar just precis att antalet skilsmässoansökningar har ökat sedan coronaviruset fick spridning i Sverige, jämfört med föregående år.

Att skiljas eller flytta isär är ytterst sällan ett enkelt beslut. Man skiljs från någon man älskat, eller fortfarande älskar. Till råga på allt tillkommer ofta även praktiska och ibland svåra juridiska frågor som behöver lösas kring bostad, ekonomi och kanske barn.

Det kan röra sig om hur bodelningen ska göras, vad som händer med skulder (enskilda såväl som gemensamma), samt hur ni ska göra med bostaden. Har man barn behöver paret även ta ställning till var barnen ska bo och eventuellt underhåll.

En skilsmässa inleds formellt alltid med att någon av er lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I vissa fall krävs betänketid i sex till tolv månader innan ni blir juridiskt och formellt skilda, till exempel om ni har barn under 16 år.

Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden och har råd att behålla bostaden bo kvar. Finns det barn brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Den andra maken måste förstås kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna efter en skilsmässa, behöver ingen betala underhållsbidrag. Ni bestämmer tillsammans hur ni delar på kostnader för kläder, resor, fritidsaktiviteter och annat. Men om barnen bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Ni kommer helst själva överens om hur stort bidraget ska vara och skriver ett avtal om det. Kan ni inte komma överens kan ni ta hjälp av våra jurister eller besöka webbplats för att beräkna bidragets storlek. Det är barnets behov som avgör hur stort bidraget ska vara.

Det är ofta lättare att reda ut frågorna vid en äktenskapsskillnad eller separation om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller.

Om författaren

Andreas Johansson

Mitt namn är Andreas och jag är en av initiativtagarna till denna portal. Förutom min egna skilsmässa - en komplicerad med två små barn - jobbar jag dagligen med att hjälpa personer i komplicerade relationer. Det är även andra personer som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter här på sidan.

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *