Innan skilsmässan

Vanliga orsaker till skilsmässa

Orsaken till varför personer skiljer sig varierar självklart från förhållande till förhållande. En del hittar svaret genom att avsluta äktenskapet, andra genom att övervinna problemen.

En av de vanligaste orsakerna är ett minskat engagemang från en eller bägge parter. Från att ha ansträngt sig i förhållandet man börjar istället ta varandra för givet. En följd av detta är i många fall vara otrohet.

Finansiella frågor kan påkalla stor stress. Stressen kan bli så stor att det inte finns något utrymme kvar för att vårda relationen. Sidor man tidigare inte sett hos sin partner kan komma fram. Alla har brister men det är viktigt att kunna ge en rättvis bedömning om det är så pass stora brister så att det påverkar ens egna välmående.

Att skaffa barn innebär ett stort ansvar. Problem uppstår om inte båda parter är villiga att kompromissa sig fram till lösningar.

Ett försämrat sexliv kan även detta leda till skilsmässa då en låg självkänsla ofta uppstår hos parten som gång på gång blir avvisad.

Om författaren

Anna

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar